Browsing Tag

web đơn giản

Design

19 Ví Dụ về Thiết Kế Web Tối Giản

By On 16/07/2013

Các trang web tối giản hay tối thiểu ( minimal website ) luôn truyền cho chúng ta cảm hứng khi thiết kế. Mình luôn luôn tự hỏi không biết làm… Đọc tiếp »

Design

21 Ví Dụ Các Trang Web Đơn Giản, Sạch và Đẹp

By On 04/07/2013

Bạn sẽ khám phá ra được rằng tốt hơn là nên tiến tới sự tối giãn nhất trong thiết kế. Vì vậy, hôm nay, mình đi loanh quanh và thu… Đọc tiếp »