Browsing Tag

lang

HTML / CSS

Cách sử dụng CSS :lang

By On 07/05/2018

Trong CSS :lang được sử dụng để chọn tất cả các thành phần có thuộc tính lang = “ngôn ngữ” Cấu trúc :lang( <language-code> ) Ví dụ p:lang(en) { background: yellow; } HTML… Đọc tiếp »