Browsing Tag

GD library

PHP

Chỉnh Sửa Ảnh Với PHP và Ajax

By On 10/07/2013

Chỉnh sửa ảnh với PHP và Ajax là một công cụ PHP để có được các hiệu ứng hình ảnh trên Web. Bao gồm các hiệu ứng như Negative, Blur,… Đọc tiếp »

PHP

Kiểm Tra Hỗ Trợ Thư Viện GD Trên Máy Chủ

By On 03/07/2013

Một số script và plugin trên web sử dụng thư viện GD để tạo ra các captcha. Nếu captcha của bạn không hiển thị hoặc bị lỗi, thì bước đầu… Đọc tiếp »