25 Font Chữ Tattoo Miễn Phí

Xăm Chữ là một cách phổ biến để mọi người thể hiện mình trong cộng đồng, có nhiều lựa chọn để kết hợp những từ, câu trích dẫn ngắn, những cái tên và lời nói vào thiết kế nghệ thuật cơ thể. Và trong những năm gần đây, kiểu xăm chữ phong cách đã trở thành ảnh hưởng lớn trên tất cả các lĩnh vực thiết kế – từ thiết kế đồ họa và minh họa đến thiết kế web và ứng dụng và nhiều hơn nữa.