Browsing Tag

CSS property

Web Development

Border-radius: Tạo Góc Tròn Với CSS!

By On 12/02/2014

Thuộc tính border-radius trong CSS3 cho phép các web developer dễ dàng làm các góc bo tròn cho yếu tố thiết kế mà không cần phải sử dụng đến hình… Đọc tiếp »