35 Font Chữ Graffiti Miễn Phí

Trong nghệ thuật đường phố, graffiti thường được sử dụng bởi các nghệ sĩ như một hình thức thể hiển bản thân. Nó làm nổi bật tiếng nói và cái tên mà thông thường không được quan tâm nhiều, và mang đến cho cuộc sống ngay cả các góc tẻ nhạt của đường phố. Nghệ thuật Graffiti chắc chắn là hình thức dễ tha thứ nhất của sự phá hoại, ít nhất là do quan điểm thẩm mỹ.

Với sự giúp đỡ của các nhà thiết kế chuyên nghiệp, chúng ta có thể áp dụng font chữ graffiti vào các mẫu thiết kế để làm nổi bật các từ ngữ. Dưới đây là một bộ sưu tập của 34 font graffiti download miễn phí mà bạn có thể sử dụng cho các dự án cá nhân và thương mại.

Ruthless One

Free-Graffiti-Fonts-01

Måns Grebäck
Download Source

Graffogie

Free-Graffiti-Fonts-02

Ogeday Koc
Download Source

ReskaGraf

Free-Graffiti-Fonts-03

Olivier “Zitoune” D.
Download Source

Most Wasted

Free-Graffiti-Fonts-04

Magique Fonts
Download Source

Subway

Free-Graffiti-Fonts-05

Johan Waldenström
Download Source

Sadoc Wild

Free-Graffiti-Fonts-06

José Lobos
Download Source

QUB font

Free-Graffiti-Fonts-07

Adi Dizdarevic
Download Source

Servin’ For Salute

Free-Graffiti-Fonts-08

Måns Grebäck
Download Source

The Battle Continuez

Free-Graffiti-Fonts-09

Christopher Hansen
Download Source

JustFist

Free-Graffiti-Fonts-10

JustFist
Download Source

Bring Tha Noize

Free-Graffiti-Fonts-11

Pizzadude
Download Source

Writers

Free-Graffiti-Fonts-12

Johan Waldenström
Download Source

Aaaiight!

Free-Graffiti-Fonts-13

JW // Type
Download Source

Broken Records (Font)

Free-Graffiti-Fonts-14

Timo Kuilder
Download Source

FAVELA free font

Free-Graffiti-Fonts-15

Wete
Download Source

Antechamber (Free Typeface)

Free-Graffiti-Fonts-16

Alex Varanese
Download Source

Laks Oner

Free-Graffiti-Fonts-17

Laksone
Download Source

Free Fonts

Free-Graffiti-Fonts-18

Luis Fernando Carvente
Download Source

Brock Vandalo

Free-Graffiti-Fonts-19

Brock Marques
Download Source

Ruthless Two

Free-Graffiti-Fonts-20

Måns Grebäck
Download Source

blob – Free font by Superfried

Free-Graffiti-Fonts-21

superfried
Download Source

Progressive Fonts (free!)

Free-Graffiti-Fonts-22

Quix Maiquez
Download Source

Urban Jungle

Free-Graffiti-Fonts-23

KC Fonts
Download Source

El&Font Urban CalIigraphy

Free-Graffiti-Fonts-24

Jérôme Delage
Download Source

DJ GROSS

Free-Graffiti-Fonts-25

SDFonts
Download Source

Inner City

Free-Graffiti-Fonts-26

Mike Wolf
Download Source

Malice

Free-Graffiti-Fonts-27

Lukas Schiltknecht
Download Source

Sick Capital Vice

Free-Graffiti-Fonts-28

Dirt2.com – SickCapital
Download Source

a dripping marker font

Free-Graffiti-Fonts-29

wickhop
Download Source

Let Me Ride font

Free-Graffiti-Fonts-30

Måns Grebäck
Download Source

Whoa!

Free-Graffiti-Fonts-31

Johan Waldenström
Download Source

Searfont

Free-Graffiti-Fonts-32

bartolD & Sear
Download Source

Street Soul

Free-Graffiti-Fonts-33

Endie
Download Source

Souper 3

Free-Graffiti-Fonts-34

soup
Download Source

Scrawl 3rd

Free-Graffiti-Fonts-35

RaseOne Full Time Artists
Download Source